Persbericht ProVoet: voetklachten tijdens lockdown

Persbericht ProVoet: voetklachten tijdens lockdown

ProVoet verzond onlangs bijgaand persbericht, om aandacht te vragen voor de positie van de pedicure in de samenleving. Heb je zelf contacten om onderstaand persbericht onder de aandacht te brengen? Schroom niet het te gebruiken, of neem contact op met communicatie@provoet.nl

Branchenieuws opleider

Voetklachten tijdens lockdown steeds groter probleem

VEENENDAAL - Pijn, veel ongemak tijdens dagelijks beweging en zelfs voetklachten die leiden tot mogelijk ernstige complicaties. In het hele land nemen voetklachten flink toe tijdens de lockdown. Net als vele andere contactberoepen zijn ook pedicures gesloten, sinds de lockdown op 15 december jongstleden startte. Slechts een uitgezonderde medisch noodzakelijke voetbehandeling mag van de overheid doorgang vinden, maar aan veel pedicurebezoekers wordt ‘nee’ verkocht. Branchevereniging ProVoet pleit al jaren voor erkenning als medisch gerelateerd beroep. Toch wordt het algehele pedicureberoep nog altijd weggezet als ‘contactberoep uiterlijke verzorging’.

Essentieel of niet-essentieel? Dat is de vraag die de overheid zichzelf stelt, om te bepalen welke beroepen momenteel uitgevoerd mogen worden. En daarbij is een bezoekje aan de kapper of een schoonheidssalon net zo ‘niet-essentieel’ als een bezoek aan de pedicure. “Onterecht”, aldus Ron Verschuren, directeur van ProVoet. “Onze branchevereniging kent zo’n 12.000 leden en maar weinig daarvan zijn alleen maar gericht op cosmetische voetzorg. Het pedicurevak schuurt veel meer tegen de paramedische zorg aan. Zo leidde de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 bijvoorbeeld tot onnodig veel amputaties. Dit had voorkomen kunnen worden, indien dagelijkse voetzorg juist ook nu kan plaatsvinden. Onze beroepsgroep kan een essentiële rol spelen bij het verlagen van de druk op de zorg.”

Onverstandig om pedicures te sluiten

Dagelijks staat de telefoon van de ledenservice van ProVoet roodgloeiend. Bezorgde leden, die vragen hebben over financiële steun? Zeker, die melden zich ook. Maar vooral de consumenten bellen in groten getale op om te vragen waarom zij niet behandeld kunnen worden bij hun pedicure. Likdoorns groeien dieper in, waardoor lopen steeds moeilijker gaat. Verdikte nagels drukken in de huid, met pijn en mogelijke ontsteking tot gevolg. Nagels groeien verder en verder in.

“ProVoet is al jaren bezig om meer erkenning te krijgen voor het pedicurevakgebied”, legt Verschuren uit. “Wij hebben daar ook alle reden toe. Al sinds jaar en dag werken onze pedicures hygiënisch, met vergaande beschermingsmiddelen als mondkapjes en handschoenen. Iets wat bij weinig andere beroepen al gebruikelijk was. Zeker in deze tijd zouden we daarom eerder gelijk gesteld moeten worden aan een tandarts of fysiotherapeut, dan aan een kapper of schoonheidsspecialist. Daar komt nog eens bij dat een voetbehandeling sowieso al op ruimere afstand van het hoofd plaatsvindt, ten opzichte van andere cosmetische contactberoepen. Het is daarom onnodig en onverstandig om pedicurepraktijken grotendeels te sluiten tijdens de lockdown”.